Skip to content ↓

Adeiladu'r Ysgol

Mae hi'n bleser i gyflwyno sut mae'r ysgol yn edrych, cam wrth gam.

 

26.09.2022

Dyma ein llun cyntaf!

 

 


30.09.2022

Dyma ail lun datblygiad yr ysgol

 

 

 

03.10.2022

Diwrnod mawr!

Y gwaith adeiladu ar drac

 

Pawb yn brysur i gael yr ysgol yn barod

Mr Tiplady a Mr Carbis yn brysur yn palu'r tir

 

Cllr Huw Thomas, Mr Tiplady a Mr Carbis yn hapus iawn gyda datblygiad Groes-wen


07.10.2022

 

 

 

 

 


23.10.2022

Mae'r ysgol yn dechrau cymryd siap

 

 

 

 


21.11.2022

Mae'r llawr yn cael ei hadeiladu ac yr ydych yn gallu gweld y grisiau

 

 

 

 


12.12.2022

Rydym ym gallu gweld eto bod y cynnydd yn mynd o nerth i nerth!

 

 

 

 


21.12.2022

Mae'r adeilad ar drac sydd yn newyddion arbennig wrth gyrraedd y Nadolig

 

 

 

 


16.01.2023

Am gychwyn anhygoel i'r flwyddyn newydd! 

 

 

 

 


31.01.2023

Yr ysgol borffor - wel mae muriau'r ysgol yn dechrau mynd i fyny a phob dim ar drac.

 

 

 

 


Chwefror 2023

Dyma amrywiaeth o luniau yn dangos y cae chwarae, y lloriau a waliau.


08.03.2023

Mae'r briciau yn mynd i fyny!

 

 

 

 


12.03.2023

Dydy'r tywydd garw ddim wedi stopio'r adeiladu!

 

 

 

 


24.03.2023

O'r ffordd i fyny at yr ysgol

  Dosbarth yn yr Adran Iau

 

Gwres o dan y lloriau yn mynd mewn  

 

  Golygfa o lan lofft

Golygfa newydd yr ysgol

  Yr Adran Iau

 

  Dosbarth arall

 

  Yr Ysgol


27.03.2023

Golygfa o'r Gogledd.  Mae'r sgaffald wedi mynd!

 

 

 

 


25.05.2023

Golygfa godidog! Mae'r holl adeilad wedi symud ymlaen ar garlam!

 

 

 

 


20.07.2023

  Cae yr ysgol

 

  Coridor Adran Dros 7

  Dosbarth Bl 4

 

  Cefn yr Ysgol