Skip to content ↓

Model Iaith Ddeuol Ysgol

Ein bwriad bydd i ddysgu trwy Gymraeg a Saesneg 50/50 ar gyfartaledd.

MDPh - Maes Dysgu a Phrofiad

Bydd plant sy'n dechrau yn yr ysgol h.y. o Feithrin / Derbyn yn defnyddio addysgeg CLIL (Content and Language Integrated Learning) yn dilyn y cyd-destun i greu profiadau thematig go iawn ar gyfer y disgyblion.

Nursery

Meithrin - Iaith 1af

MDPh - Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Bydd hi’n bwysig i ddysgu’r ddwy iaith ac i roi union yr un amser i’r ddwy iaith o’r cychwyn cyntaf.

 

O Feithrin - Blwyddyn 1 Bydd angen ystyried anghenion y plant sydd yn dychwelyd i’r ysgol e.e. disgyblion sydd ddim yn gallu siarad Saesneg.

 

Saesneg/Cymraeg - Bydd y disgyblion yn derbyn gwersi yn y ddwy iaith.

MDPh - Mathemateg a Rhifedd (Saesneg ond yn gallu dysgu i gyfri yn y Gymraeg a rhigymau cyfri fel modd o gyflwyno’r Gymraeg yn ara deg).

MDPh - Gwyddoniaeth a Thechnoleg (Saesneg ond yn gallu dysgu i ddefnyddio ambell air yn y Gymraeg fel modd o gyflwyno’r Gymraeg yn ara deg).

MDPh - Iechyd a Lles (Bydd elfennau yn y ddwy iaith gan ffocysu ar y thema neu wers ei hun)

 

Meithrin - Iaith Bartner

MDPh - Dyniaethau (Bydd elfen o Saesneg yn bosib i atgyfnerthu dealltwriaeth)

MDPh - Celfyddydau Mynegiannol (Bydd elfen o Saesneg yn bosib i atgyfnerthu dealltwriaeth)

MDPh - Iechyd a Lles (Bydd elfennau yn y ddwyiaith gan ffocysu ar y thema neu wers ei hun)

Derbyn

Derbyn - Iaith 1af

 

Saesneg/Cymraeg - Bydd y disgyblion yn derbyn gwersi yn y ddwy iaith

 

MDPh - Mathemaeg a Rhifedd (Saesneg ond yn gallu dysgu i gyfri yn y Gymraeg a rhigymau cyfri fel modd o gyflwyno’r Gymraeg yn ara deg)

MDPh - Gwyddoniaeth a Thechnoleg (Saesneg ond yn gallu dysgu i ddefnyddio ambell air yn y Gymraeg fel modd o gyflwyno’r Gymraeg yn ara deg).

MDPh - Iechyd a Lles (Bydd elfennau yn y ddwy iaith gan ffocysu ar y thema neu wers ei hun)

 

Derbyn - Iaith Bartner

MDPh - Dyniaethau (Bydd elfen o Saesneg yn bosib i atgyfnerthu dealltwriaeth)

MDPh - Celfyddydau Mynegiannol (Bydd elfen o Saesneg yn bosib i atgyfnerthu dealltwriaeth)

MDPh - Iechyd a Lles (Bydd elfennau yn y ddwyiaith gan ffocysu ar y thema neu wers ei hun)

Blwyddyn 1

Blwyddyn 1 - Iaith 1af

 

Saesneg/Cymraeg - Bydd y disgyblion yn derbyn gwersi yn y ddwy iaith

MDPh - Mathemaeg a Rhifedd (Saesneg ond yn gallu dysgu i gyfri yn y Gymraeg a rhigymau cyfri fel modd o gyflwyno’r Gymraeg yn ara deg). OND DECHRAU CYFLWYNO MWY O'R GYMRAEG GAN YSTYRIED Y WERS/THEMA/GWEITHGAREDDAU

MDPh - Gwyddoniaeth a Thechnoleg (Saesneg ond yn gallu dysgu i ddefnyddio ambell air yn y Gymraeg fel modd o gyflwyno’r Gymraeg yn ara deg) OND DECHRAU CYFLWYNO MWY O'R GYMRAEG GAN YSTYRIED Y WERS/THEMA/GWEITHGAREDDAU

MDPh - Iechyd a Lles (Bydd elfennau yn y ddwy iaith gan ffocysu ar y thema neu wers ei hun)

 

Blwyddyn 1 - Iaith Bartner

MDPh - Dyniaethau (Bydd elfen o Saesneg yn bosib i atgyfnerthu dealltwriaeth) OND DECHRAU CYFLWYNO MWY SAESNEG GAN YSTYRIED Y WERS/THEMA/GWEITHGAREDDAU

MDPh - Celfyddydau Mynegiannol (Bydd elfen o Saesneg yn bosib i atgyfnerthu dealltwriaeth) OND DECHRAU CYFLWYNO MWY SAESNEG GAN YSTYRIED Y WERS/THEMA/GWEITHGAREDDAU

MDPh - Iechyd a Lles (Bydd elfennau yn y ddwyiaith gan ffocysu ar y thema neu wers ei hun)

Blwyddyn 2

Blwyddyn 2 - Iaith 1af

 

Saesneg/Cymraeg - Bydd y disgyblion yn derbyn gwersi yn y ddwy iaith

MDPh - Mathemaeg a Rhifedd (Saesneg ond yn gallu defnyddio cyfri yn Gymraeg a rhigymau cyfri fel modd o gyflwyno’r Gymraeg yn ara deg). OND DECHRAU CYFLWYNO MWY CYMRAEG GAN YSTYRIED Y WERS/THEMA/GWEITHGAREDDAU

MDPh - Gwyddoniaeth a Thechnoleg (yn flaenorol yn Saesneg ond yn gallu dysgu i ddefnyddio ambell air yn y Gymraeg fel modd o gyflwyno’r Gymraeg yn ara deg) OND DECHRAU CYFLWYNO MWY CYMRAEG GAN YSTYRIED Y WERS/THEMA/GWEITHGAREDDAU

MDPh - Iechyd a Lles (Bydd elfennau yn y ddwy iaith gan ffocysu ar y thema neu wers ei hun)

 

Blwyddyn 2 - Iaith Bartner

MDPh - Dyniaethau (Bydd elfen o Saesneg yn bosib i atgyfnerthu dealltwriaeth) OND DECHRAU CYFLWYNO MWY SAESNEG GAN YSTYRIED Y WERS/THEMA/GWEITHGAREDDAU

MDPh - Celfyddydau Mynegiannol (Bydd elfen o Saesneg yn bosib i atgyfnerthu dealltwriaeth) OND DECHRAU CYFLWYNO MWY SAESNEG GAN YSTYRIED Y WERS/THEMA/GWEITHGAREDDAU

MDPh - Iechyd a Lles (Bydd elfennau yn y ddwyiaith gan ffocysu ar y thema neu wers ei hun)

Blwyddyn 3

Blwyddyn 3 - Iaith 1af

 

Saesneg/Cymraeg - Bydd y disgyblion yn derbyn gwersi yn y ddwy iaith

Prif Iaith MDPh Mathemateg a Rhifedd bydd Saesneg.

Prif Iaith MDPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg bydd Saesneg.

MDPh - Iechyd a Lles 50/50: Bydd cynnwys y wers/gweithgaredd yn arwain yr iaith.

 

Blwyddyn 3 - Iaith Bartner

Prif Iaith MDPh Dyniaethau bydd Cymraeg

Prif Iaith MDPh Celfyddydau Mynegiannol bydd Cymraeg.

MDPh - Iechyd a Lles 50/50: Bydd cynnwys y wers/gweithgaredd yn arwain yr iaith.

Blwyddyn 4

Blwyddyn 4 - iaith 1af

 

Saesneg/Cymraeg - Bydd y disgyblion yn derbyn gwersi yn y ddwy iaith

Prif Iaith MDPh Mathemateg a Rhifedd bydd Saesneg.

Prif Iaith MDPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg bydd Saesneg.

MDPh - Iechyd a Lles 50/50: Bydd cynnwys y wers/gweithgaredd yn arwain yr iaith.

 

Blwyddyn 4 - Iaith Bartner

 

Prif Iaith MDPh Dyniaethau bydd Cymraeg

Prif Iaith MDPh Celfyddydau Mynegiannol bydd Cymraeg.

MDPh - Iechyd a Lles 50/50: Bydd cynnwys y wers/gweithgaredd yn arwain yr iaith.

Blwyddyn 5

Blwyddyn 5 - Iaith 1af

 

UN NEWID - PE BAI PLENTYN EISIAU FFOCYSU AR Y GYMRAEG I DROSGLWYDDO I YSGOL UWCHRADD CYFRWNG CYMRAEG, BYDD CYFLE IDDYNT DDERBYN GWERSI TROCHI.

Saesneg/Cymraeg - Bydd y disgyblion yn derbyn gwersi yn y ddwy iaith

Prif Iaith MDPh Mathemateg a Rhifedd bydd Saesneg.

Prif Iaith MDPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg bydd Saesneg.

MDPh - Iechyd a Lles 50/50: Bydd cynnwys y wers/gweithgaredd yn arwain yr iaith.

 

Blwyddyn 5 - Iaith Bartner

UN NEWID - PE BAI PLENTYN EISIAU FFOCYSU AR Y GYMRAEG I DROSGLWYDDO I YSGOL UWCHRADD CYFRWNG GYMRAEG, BYDD CYFLE IDDYNT DDERBYN GWERSI TROCHI.

Saesneg/Cymraeg - Bydd y disgyblion yn derbyn gwersi yn y ddwy iaith

Prif Iaith MDPh Dyniaethau bydd Cymraeg.

Prif Iaith MDPh Celfyddydau Mynegiannol bydd Cymraeg.

MDPh - Iechyd a Lles 50/50: Bydd cynnwys y wers/gweithgaredd yn arwain yr iaith.

Blwyddyn 6

Blwyddyn 6 - Iaith 1af

UN NEWID - PE BAI PLENTYN EISIAU FFOCYSU AR Y GYMRAEG I DROSGLWYDDO I YSGOL UWCHRADD CYFRWNG GYMRAEG, BYDD CYFLE IDDYNT DDERBYN GWERSI TROCHI.

BYDD PLANT FEL HYN YN GALLU CAEL MYNEDIAD AT Y GWERSI YN Y FFRWD CYFRWNG CYMRAEG.

Saesneg/Cymraeg - Bydd y disgyblion yn derbyn gwersi yn y ddwy iaith

Prif Iaith MDPh Mathemateg a Rhifedd bydd Saesneg.

Prif Iaith MDPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg bydd Saesneg.

MDPh - Iechyd a Lles 50/50: Bydd cynnwys y wers/gweithgaredd yn arwain yr iaith.

 

Blwyddyn 6 - Iaith Bartner

UN NEWID - PE BAI PLENTYN EISIAU FFOCYSU AR Y GYMRAEG I DROSGLWYDDO I YSGOL UWCHRADD CYFRWNG GYMRAEG, BYDD CYFLE IDDYNT DDERBYN GWERSI TROCHI. YM MLWYDDYN 6 BYDD PLANT FEL HYN YN GALLU CAEL MYNEDIAD AT Y GWERSI YN Y FFRWD CYFRWNG CYMRAEG.

Prif Iaith MDPh Dyniaethau bydd Cymraeg.

Prif Iaith MDPh Celfyddydau Mynegiannol bydd Cymraeg.

MDPh - Iechyd a Lles 50/50: Bydd cynnwys y wers/gweithgaredd yn arwain yr iaith.

Prosesau Pob Dydd:

  • Cymraeg a Saesneg am yn ail bydd Iaith y Dydd
  • Gwasanaeth Ysgol - Cymraeg gydag elfen o Saesneg
  • Gwasanaeth Adran Iaith Ddeuol - Cymraeg / Saesneg
  • Bydd y plant yn clywed cerddoriaeth Cymraeg yn aml
  • Bydd y staff i gyd yn rhugl yn y Gymraeg felly ar sail pa iaith bydd y plant yn clywed, Cymraeg bydd prif iaith oedolion yr ysgol.
  • Bydd arddangosfeydd yn ddwyieithog h.y. Nid oes angen cadw at un iaith yn unig wrth arddangos gwaith disgyblion