Skip to content ↓

Ffrindiau Groes-wen

 

 

Rydym yn codi arian er mwyn cefnogi ymgyrch yr ysgol i ddatblygu egwyddorion Froebel fel rhan allweddol o addysgeg yr ysgol.  

Dyddiad:

Amser:

Digwyddiad:

Gwybodaeth allweddol:

21ain o Fai

3:00 – 4:00

Helfa Haf

Yn ddibynnol ar y tywydd, byddwn yn trefnu helfa neu gemau yn y neuadd. Awgrymir cyfraniad o £2 y pen.

28ain o Fehefin

3:30-5:30

Hwyl yr Haf: Hwyl a sbri i deuluoedd

(Rhieni/gofalwyr a’r plant)

Mae’r digwyddiad cyffrous yn yr haf yn addo i fod yn brynhawn ysblennydd i’r plant a’r rhieni/gofalwyr.  Mwy o fanylion i ddilyn.