Skip to content ↓

Gweledigaeth

Dyma weledigaeth yr ysgol:

Gyda'n gilydd yn gryfach, bydd Ysgol Groes-wen yn sefydlu cymuned ysbrydoledig, cynnes a chroesawgar sydd yn dathlu Cymreictod gan ddatblygu amgylchedd cynhwysol a chynaliadwy.  

Bydd ein plant yn datblygu fel unigolion creadigol, hyderus, egwyddorol, uchelgeisiol ac ieithyddion mentrus!

Bydd Ysgol Groes-wen yn sefydlu hawliau plant fel rhan allweddol o ethos yr ysgol!